Gericht Media logo


Copyright Gericht Media 2021

 

Aanleverspecificaties

Aanleverspecificaties

Advertenties:

Bij het aanleveren van de advertenties dient u rekening te houden met het volgende:

  • Bestanden tot 8 MB kunnen per mail naar studio@wi-media.nl worden toegezonden.
  • Bestanden groter dan 8 MB graag versturen met www.wetransfer.com . Ook hier weer het mailadres studio@wi-media.nl  gebruiken.
  • Mochten bovenstaande opties u niet liggen dan kunt u de bestanden ook per USB-stick opsturen naar:
    Gericht Media 
    Tweelingenlaan 184 | 7324 AT | Apeldoorn

Software:

Het beste kunt u de advertenties opmaken in een Adobe pakket te weten:

  • InDesign
  • Photoshop
  • Illustrator

 

Mocht u bovenstaande pakket niet in uw bezit hebben en u wilt uw advertentie opmaken in een Microsoft programma als Word, Paint of Publisher. Lever dan een Word document aan met separaat de foto’s en/of de illustraties.

Logo’s:
Voor het digitaal aanleveren van logo’s willen wij graag een EPS bestand met Fonts- en Letter-contouren + Illustratie(s).
Eventueel is een PDF-bestand in Zwart/Wit of CMYK opgemaakt in Indesign of illustrator ook goed bruikbaar.

Bestand en formaten:

De bestanden dienen te worden aangeleverd in cPDF (certified PDF) in een resolutie van 300 DPI.

Voor de opmaak geldt dat teksten en belangrijke illustraties minimaal 3 mm van de rand van de advertenties verwijderd dienen te zijn. Voor hele pagina’s en spreads dient de afstand 10 mm te zijn.

De bestanden mogen met of zonder snijlijnen worden aangeleverd.